Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, 11:11

Απόσπασμα ομιλίας Προέδρου ΣΕΕΝ κ. Μιχάλη Σακέλλη στο 2ο Συνέδριο ΝαυτεμπορικήςΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε τον ιδιωτικό χαρακτήρα των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και να αξιολογήσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στις Ακτοπλοϊκές υπηρεσίες. Επίσης πρέπει να σταματήσει η διακριτική μεταχείριση των εταιρειών μας σε σχέση με τις αερομεταφορές αλλά και τις χερσαίες.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Μελετούν και διαπιστώνουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες 
 • Σχεδιάζουν τα κατάλληλα πλοία
 • Καταρτίζουν και υλοποιούν τα επενδυτικά τους προγράμματα χωρίς επιδοτήσεις για την κατασκευή ή αγορά ή μετασκευή των πλοίων. Το κόστος κτήσης του σημερινού Ακτοπλοϊκού μας στόλου φτάνει τα 1,2 δις
 • Εξασφαλίζουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για την αγορά ή ναυπήγηση πλοίων
 • Οργανώνουν και εκτελούν τα δρομολόγια αντιμετωπίζοντας και τις δυσκολίες και τις συνέπειες των προβληματικών Ελληνικών λιμανιών
 • Έχουν την αποκλειστική ευθύνη αντιμετώπισης κρίσεων και οικονομικών προβλημάτων όπως πχ η πετρελαϊκή κρίση και η πτώση της κίνησης μετά το 2009 που είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης και τη μείωση των εσόδων προκαλώντας ζημιογόνα αποτελέσματα 1,2 δις.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑ

 • Μελετά και διαπιστώνει τις συγκοινωνιακές ανάγκες
 • Συντονίζει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
 • Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών δρομολόγησης και λειτουργίας των πλοίων
 • Επιθεωρεί τα πλοία και ελέγχει την αξιοπλοΐα τους
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει τους διαγωνισμούς εκτέλεσης δρομολογίων Δημοσίου Συμφέροντος και εξασφαλίζει τις αποζημιώσεις τους
 • Σε συνεννόηση τις Εταιρείες συμμετέχει στην εξεύρεση λύσεων όπου διαπιστώνονται προβλήματα.

 

Η εξάρτηση λοιπόν της Ακτοπλοΐας από τον ιδιωτικό τομέα είναι μεγάλη λαμβανομένου υπόψη ότι με τις ελεύθερες δρομολογήσεις καλύπτεται σχεδόν το 97% της συνολικής κίνησης. Η παρέμβαση του Κράτους για την εξυπηρέτηση 44 μικρών νησιών είναι μεγάλης εθνικής και οικονομικής σημασίας αλλά αφορά το 3% της συνολικής Ακτοπλοϊκής κίνησης, η οποία επίσης καλύπτεται από πλοία που ανήκουν σε Ναυτιλιακές Εταιρείες.

 

 

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία για τη μεγάλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Ακτοπλοΐα.

 

Παρόλα αυτά επικρατεί μεγάλη σύγχυση με αποτέλεσμα αναλόγως των περιστάσεων να αλλάζει ο χαρακτήρας της Ακτοπλοΐας. Έτσι όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα, κυρίως οικονομικά, η Ακτοπλοΐα θεωρείται ιδιωτικού χαρακτήρα οπότε παραμένει αβοήθητη, ενώ τη θεωρούμε  Δημοσίου χαρακτήρα όταν θέλουμε να επιβάλουμε Δημόσια Υπηρεσία. Ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζονται ίσα δικαιώματα σε σχέση με άλλους κλάδους. Για παράδειγμα στις Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες επιβάλλονται υποχρεωτικές εκπτώσεις ενώ στα supermarkets ( και πολύ σωστά) όχι.

 

Η δημιουργία του Ακτοπλοϊκού μας στόλου και η λειτουργία του βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα και βέβαια στους ναυτικούς οι οποίοι καταφέρνουν να εκτελούν τα δρομολόγια σε λιμάνια προβληματικά. Οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται δεδομένες με αποτέλεσμα να μην ανησυχούμε και να μην κάνουμε τίποτα για τη διατήρησή τους ή και τη βελτίωσή τους.

 

Αυτές τις ημέρες μιλάμε για υδατοδρόμια, για τη βελτίωση των λιμανιών μας για να υποδέχονται κρουαζιερόπλοια και μάλιστα πολλές φορές σε βάρος της εξυπηρέτησης των Ακτοπλοϊκών πλοίων. Κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα των έργων αλλά όμως δεν είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρεται κανείς για τη βελτίωση των Ακτοπλοϊκών λιμανιών θεωρώντας δεδομένη την εκτέλεση δρομολογίων.

 

Επίσης είναι πολύ περίεργη η επιβολή προστίμων και ποινικών ευθυνών στις εταιρείες και στους πλοιάρχους για διάφορες αιτίες, μεταξύ των οποίων και καθυστερήσεις οι οποίες είναι σπάνιες στην Ακτοπλοΐα, ενώ είναι συχνότατες συνοδευόμενες μάλιστα με πολλές ακυρώσεις δρομολογίων στα άλλα μέσα μεταφοράς, στα οποία καμία ποινή ή ευθύνη δεν καταλογίζεται.

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό ότι οι Αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις θαλάσσιες. Η διακριτική μεταχείριση και αντιμετώπιση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε βάρος των θαλάσσιων συγκοινωνιών.

 

Σε αντίθεση με τις Ακτοπλοϊκές, στις Αερομεταφορές :

 

 • δεν επιβάλλονται υποχρεώσεις δρομολογίων
 • δεν επιβάλλονται υποχρεώσεις εκπτώσεων
 • δεν επιβάλλονται υποχρεωτικές συνθέσεις προσωπικού
 • έχουν τη δυνατότητα αλλαγών ή ακυρώσεων δρομολογίων για να στηρίξουν τα εμπορικά τους συμφέροντα
 • δεν υπάρχει κανένα Συμβούλιο να γνωμοδοτεί ή ανάγκη λήψης υπουργικών αποφάσεων για την υλοποίηση των εμπορικών τους αποφάσεων.
 • Τα Ακτοπλοϊκά δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση 44 νησιών επιχορηγούνται με 75.000.000 ευρώ σε αντίθεση με τις αερομεταφορές και τις χερσαίες που επιχορηγούνται με 300.600.000 ευρώ. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το πρόβλημα είναι τα νησιά μας, τα οποία αδικούνται και όχι οι εταιρείες γιατί απλώς εκτελούνται λιγότερα δρομολόγια.

 

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Κρατική παρέμβαση στη λειτουργία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και η διακριτική αντιμετώπιση των αερομεταφορών αποτελεί απαράδεκτη παρέμβαση στον υγιή ανταγωνισμό και βλάπτει τα συμφέροντα των εταιρειών μας. Είναι καιρός πλέον να επανεξετάσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο ούτως ώστε η Κρατική παρέμβαση να περιοριστεί στον συντονιστικό της ρόλο απαλλάσσοντας τον κλάδο από παράλογες παρεμβάσεις και την επιβολή υποχρεώσεων.

 

Σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις δρομολόγησης των συμβατικών πλοίων προτείνουμε την κατάργηση της υποχρεωτικής δεκάμηνης δρομολόγησης   και αντ’ αυτής να συζητήσουμε τη δωδεκάμηνη δρομολόγηση, με την προϋπόθεση ότι η υποχρέωση αυτή αφορά την Εταιρεία και όχι το πλοίο. Επίσης πρέπει να συζητήσουμε και τη δυνατότητα ανακοίνωσης δρομολογίων για περισσότερα από ένα χρόνια.

 

Με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεών μας οι εταιρείες αποκτούν  ευελιξία στη διαχείριση των πλοίων τους και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η δρομολόγηση νέων πλοίων και αυξάνονται οι διαθέσιμες χωρητικότητες την υψηλή περίοδο.

 

Επίσης πρέπει να βρεθούν λύσεις για τις εκπρόθεσμες ετήσιες δρομολογήσεις πλοίων, δηλαδή τις δρομολογήσεις που ανακοινώνονται μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και οι οποίες κανονικά εγκρίνονται μόνον εφ όσον διαπιστώνονται συγκοινωνιακές ανάγκες.

 

Τη διαπίστωση όμως των συγκοινωνιακών αναγκών υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες.

 

Για κάποιους συγκοινωνιακή ανάγκη δεν υπάρχει όταν οι διαθέσιμες χωρητικότητες εξυπηρετούν την προβλεπόμενη κίνηση.

 

Αλλά αυτό αμφισβητείται γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την κίνηση. Εξάλλου έχει αποδειχτεί ότι οι νέες δρομολογήσεις πάντα συμβάλλουν στην αύξηση της κίνησης.

 

Συγκοινωνιακή ανάγκη όμως είναι και η αναβάθμιση των υπηρεσιών όπως και η κάλυψη νέων ωρών ή ημερών αναχώρησης,  κτλ.

 

Σύμφωνα με όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να ορίσουμε τη συγκοινωνιακή ανάγκη, συνεπώς πολλές φορές μη εγκρίνοντας δρομολογήσεις στερούμε τα νησιά μας από χρήσιμες υπηρεσίες παρεμβαίνοντας και στην ανάπτυξη των Εταιρειών.

 

Η αλλαγή της νομοθεσίας για την αποδοχή των εκπρόθεσμων ετήσιων δρομολογήσεων με κάποιους ίσως περιορισμούς σε ότι αφορά στις ώρες αναχώρησης σε σχέση με τα εμπρόθεσμα δρομολόγια είναι απαραίτητη.

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργία του ΣΑΣ, η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί με ταυτόχρονο περιορισμό των μελών αλλά και συμμετοχής εξειδικευμένων συμβούλων νομικών ή άλλων.

 

Τέλος είναι σημαντικό να απαλλαχθούν από ποινικές ευθύνες οι εταιρείες αλλά και οι πλοίαρχοι και να εφαρμόζεται ότι ακριβώς ισχύει και με τα άλλα μέσα μεταφοράς.

 

 

ΛΙΜΑΝΙΑ

Το 86% των λιμανιών μας παρουσιάζουν προβλήματα.

Αν σήμερα τα νησιά μας εξυπηρετούνται χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις το οφείλουμε στην ικανότητα των ναυτικών μας.

Επειδή ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των κατάλληλων έργων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα πρέπει άμεσα να λάβουμε μέτρα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες βελτίωσης των λιμανιών μας.

Τα λιμάνια θα αποτελέσουν σοβαρό παράγοντα αρνητικών εξελίξεων στην Ακτοπλοΐα ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι με τα υφιστάμενα λιμάνια κάθε περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών δεν είναι δυνατή.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

 

Η σημασία της Ακτοπλοΐας μας δεν έχει αξιολογηθεί και εκτιμηθεί όσο πρέπει. Για μία ακόμα φορά πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και της επιβατηγού Ναυτιλίας για:

 

 • Την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων
 • Τις συνθήκες διαβίωσης των νησιωτών
 • Την τουριστική ανάπτυξη της Χώρας δεδομένου ότι κάθε χρόνο μεταφέρονται με τα Ακτοπλοϊκά πλοία 9 εκ. παραθεριστές Έλληνες και Αλλοδαποί και με τα πλοία Ελλάδας Ιταλίας 700.000 αλλοδαποί τουρίστες.
 • Την τροφοδοσία των νησιών λαμβανομένου υπόψη ότι με τα Ακτοπλοϊκά πλοία μεταφέρονται κάθε χρόνο 8 εκ. τόνοι υλικών, εμπορευμάτων και τροφίμων απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και του συνόλου των τουριστών είτε αυτοί χρησιμοποιούν πλοίο ή αεροπλάνο. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το 65% του εισερχόμενου τουρισμού επισκέπτεται τα νησιά μας
 • Τη στήριξη του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Χώρας με μεταφορά 5 εκ. τόνων εμπορευμάτων τον χρόνο στη γραμμή Ελλάδας Ιταλίας.
 • Την καλή λειτουργία των υπηρεσιών των νησιών
 • Την απασχόληση λαμβανομένου υπόψη ότι δημιουργεί 260.000 θέσεις εργασίας δηλαδή το 50% της απασχόλησης των νησιών
 • Για την οικονομία της Χώρας μας, καθώς μέσω άμεσων και έμμεσων επιδράσεων συμμετέχει στο ΑΕΠ της χώρας με 11,8 δις.

 

 

Το μεταφορικό έργο της Ελληνικής Ακτοπλοΐας ανέρχεται συνολικά σε  36.000.000 επιβάτες και 10.000.000 οχήματα και είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

 

Στο Αιγαίο στο Ιόνιο και στον  Αργοσαρωνικό είναι δρομολογημένος ο πιο σύγχρονος στόλος στην Ευρώπη και κάθε χρόνο, εκτελούνται περίπου 40.000 δρομολόγια (2014) και μεταφέρονται 13.700.000 επιβάτες και 2.500.000 οχήματα και μάλιστα χωρίς προβλήματα και με μεγάλες δυνατότητες εξυπηρέτησης οποιασδήποτε αύξησης της κίνησης, έστω αιφνίδιας και μη αναμενόμενης όπως συνέβη το 2015 στο Β. ΑΙΓΑΙΟ και στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις