Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 01:42

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΠΕΝ 2016ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 11 και 12 Μαΐου 2016, στην αίθουσα των εκδηλώσεων και συνεδριάσεων της ΠΕΠΕΝ ( Κολοκοτρώνη 100), πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, σύμφωνα με το Καταστατικό, προκειμένου τα μέλη της :


1) Nα εγκρίνουν :
α. Τον Διοικητικό Απολογισμό 2015
β. Τον Προγραμματισμό Δράσης 2016
γ. Τον Οικονομικό Απολογισμό 2015


2) Να εκλέξουν τα μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής ΠΕΠΕΝ 2016
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν σε κλίμα ανάλογο της θέσης, του κύρους και του ήθους του Έλληνα Πλοιάρχου, ενώ η αίθουσα είχε κατακλυσθεί απο Πλοιάρχους όλων των τάξεων, οι οποίοι υπερψήφισαν τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και ενέκριναν ομόφωνα τον Προγραμματισμό Δράσης για το 2016.
Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης συνέταξε το πιο κάτω ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε από τους παρευρισκομένους Πλοιάρχους, πάσης τάξεως.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Της Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2016 των μελών της Πανελληνίου Ενώσεως Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως

Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Ε.Ν., αφού άκουσε τον προγραμματισμό της Διοίκησης, τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν πάνω στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, τον ναυτικό κόσμο, τους εργαζομένους γενικά αλλά και κάθε άνθρωπο, εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα:

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ εγκάρδιο συναδελφικό και αγωνιστικό χαιρετισμό προς όλους τους Έλληνες ναυτικούς και εύχεται σε όσους ταξιδεύουν γαλήνιες θάλασσες και καλή επάνοδο στην πατρίδα και τις οικογένειες τους.

 

ΑΠΟΔΙΔΕΙ Φόρο Τιμής στη μνήμη των συναδέλφων που έχασαν την ζωή τους στον αγώνα για την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.

 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ στους εργαζόμενους όλου του κόσμου που αγωνίζονται για την προστασία και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των όρων εργασίας και αμοιβής τους.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ κάθε είδους και μορφής τρομοκρατία, απ’όπου και αν προέρχεται. Η ΓΙΕΠΕΝ καταγγέλλει την καθ’όλα απαράδεκτη και πρωτάκουστη στα χρονικά της λειτουργίας της ΠΝΟ εμφάνιση και είσοδο ένστολου αστυνομικού οργάνου στα Γραφεία της Ομοσπονδίας, προκειμένου να συλλάβει μέλος της Διοικήσεως κατά την ώρα συγκροτημένης συνεδριάσεως.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενταθούν και να διευρυνθούν οι προσπάθειες και οι κάθε μορφής αγώνες του κλάδου των Πλοιάρχων πάσης τάξεως, για να προωθηθούν αποτελεσματικές λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου μας, των ναυτικών και της ναυτιλίας γενικότερα, κυριότερα των οποίων είναι:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΝΑΤ-ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ:

 

1.            Έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου για την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής του εφ’άπαξ και άμεση καταβολή των καθυστερουμένων.

 

2.            Να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι ναυτικοί από τις περικοπές που επέβαλε η Κυβέρνηση. Έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πληρώσει πολλά, τους οφείλονται περισσότερα.

 

3.            Πλήρης αυτονομία και αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Ελεύθερη επιλογή γιατρού, όπως επίσης και ελεύθερη επιλογή Κέντρου και Νοσοκομείου-Κλινικής με αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

4.            Αυτονομία και αυτοτέλεια του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν. και λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΕΝ, η διοίκηση του οποίου να περιέλθει στους Αξιωματικούς Ε.Ν. υπό την εποπτεία της Εστίας Ναυτικών. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την χρηματοδότηση του Ταμείου. Ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ με την πρώτη σύνταξη.

 

5.            Ουσιαστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ .

 

6.            Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΝΑΤ για την καθυστέρηση εξόφλησης των ναυτολογίων και άλλων χρεών προς το Ταμείο.

 

7.            Να διπλασιαστεί η χορηγούμενη απο το Νόμο αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου απο εργατικό ατύχημα του Πλοιάρχου και κάθε ναυτικού στην οικογένειά του.Το αυτό να συμβεί και στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας απο εργατικό ατύχημα. Επίσης, να θεσπισθεί αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης.

 

8.            Συνέχιση της λειτουργίας των Κατασκηνώσεων για τα παιδιά των ναυτικών.

 

9.            Αξιοποίηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ε.Ν. (ΝΙΕΝ) και συνέχιση των σχετικών ενεργειών προς κάθε χρήση. Αποκλειστικά σαν Νοσηλευτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

 

Β. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΓΕΝΕ:

 

1.0 σχεδιασμός και η επίτευξη μιας Εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής που να δίνει λύσεις και διεξόδους μέσα στις σημερινές συνθήκες και συγκυρίες των τεχνολογικών εξελίξεων και του διεθνούς ανταγωνισμού.

 

2.            Αυστηρή εφαρμογή της ΙΟμηνης απασχόλησης Πλοιάρχων, Αξιωματικών και Πληρωμάτων σε όλα τα επιβατηγά πλοία.

 

3.            Την πλήρη ικανοποίηση του αιτήμάτος των Ελλήνων ναυτικών για την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ψήφου, με την παροχή του δικαιώματος σε όλους του ναυτικούς, όπου και αν βρίσκονται.

 

4.            Οι γυναίκες συνάδελφοι να μην αποκλείονται απο την εργασία και να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Άμεση λύση στο πρόβλημα της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστριών και σπουδαστών των ΑΕΝ.

 

5.            Συνέχιση και εντατικοποίηση των ουσιαστικών ελέγχων και επιθεωρήσεων των υπό Ελληνική σημαία πλοίων προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία όπως για τις οργανικές συνθέσεις κ.λ.π. Κατάργηση της τελευταίας νομοθετικής παρέμβασης που μειώνει τις οργανικές συνθέσεις.

 

6.            Εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν τα ναυτικά ατυχήματα ή ασθένειες και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

 

7.            Αναβάθμιση επιπέδων ασφαλείας των πλοίων, ιδιαίτερα των υπό σημαίες ευκαιρίας πλοίων και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιθεωρήσεων αυτών στα πλαίσια εθνικών, περιφερειακών και διεθνών ρυθμίσεων.

 

8.            Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας του Κράτους Υποδοχής σε όλα τα θέματα που αφορούν την επάνδρωση των πλοίων ενισχύοντας την Ελληνική Νομοθεσία για τη διασφάλιση των σημερινών θέσεων εργασίας των Ελλήνων Ναυτικών και τη διεύρυνσή τους στο μέλλον.

 

9.            Η τροποποίηση-κωδικοποίηση του Κ.Δ.Ν.Δ. και Κ.Ι.Ν.Δ. και των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις λειτουργίας των πλοίων.

 

10.0 σχεδιασμός και η υλοποίηση της επάνδρωσης των Υπηρεσιών και Οργανισμών του ΥΝΑ από Πλοιάρχους και γενικά Αξιωματικούς του Ε.Ν., όπως VTS, Port State κτλ. Να επανδρωθούν πλήρως όλοι οι πλοηγικοί σταθμοί και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες (συνεχείς προσεγγίσεις) να δημιουργηθούν νέοι.

 

11.         Να επανέλθει το καθεστώς φορολόγησης των Ναυτικών, σύμφωνα με τις πρό μνημονίων προτάσεις της ΠΝΟ.

 

12.         Θέσπιση νομοθετικών μέτρων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΓΕΝΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

 

Γ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

1.            Ορθολογική μελέτη των αναγκών της ναυτιλίας για την παραγωγή στελεχών ώστε να συμβαδίζουν -κατά το δυνατόν – με τις θέσεις απασχόλησης. Εξοπλισμός των ΑΕΝ με σύγχρονα εποπτικά μέσα, που θα ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις των πλοίων. Αναγνώριση των ΑΕΝ ως ισότιμες με τα ΑΤΕΙ.

 

2.            Αναβάθμιση του ΚΕΣΕΝ και του τρόπου λειτουργίας του , ιδιαίτερα για τον χρόνο φοίτησης, ύλη μαθημάτων, στελέχωση με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, διαρκώς μετεκπαιδευόμενο και σωστά αμοιβόμενο. Την πλήρωση των κενών θέσεων από μόνιμους ναυτοδιδασκάλους και όχι ωρομίσθιους, για να μην υποβαθμίζεται περαιτέρω η παρεχόμενη εκπαίδευση. Εξοπλισμός με σύγχρονα εποπτικά μέσα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις,

 

3.            Μετά την ένταξη της ναυτικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος Πλοιάρχου Α’ από το ακαδημαϊκό έτος 20052006, να γίνει ρύθμιση που θα συμπεριλάβει και όλους τους Πλοιάρχους Α’ των παρελθόντων ετών, από όπου και αν προέρχονται. Και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4.            Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του Αρ.14 του Νόμου ώστε να αναγνωρισθούν τα διπλώματα όλων των Πλοιάρχων παρελθόντων ετών. Επίσπευση των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία Πανεπιστημίων-ΑΕΝ όπως προβλέπεται.

 

5.            Το επίδομα που καταβάλλεται στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ να φθάσει στον βασικό μισθό ΣΣΕ του Ανθυποπλοιάρχου και Υποπλοιάρχου αντίστοιχα.

 

6. Η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής στην Ναυτική Εκπαίδευση έμπειρου και με σύγχρονη κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού προερχόμενου από τις τάξεις των Αξιωματικών Καταστρώματος. Ισχυρά κίνητρα για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων και συγγραμμάτων.

 

7. Αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων των αποφάσεων του ΙΜΟ όσον αφορά τη Ναυτική Εκπαίδευση.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Προεδρείο της Π.Ε.Π.Ε.Ν. την επίδοση αυτού του ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους αρμόδιους Υπουργούς και Κυβερνητικούς παράγοντες, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, Βουλευτές και την δημοσίευση του στον Τύπο.

 

Ομιλία Προέδρου Εμμανουήλ Τσικαλάκη
Συνάδελφοι Πλοίαρχοι πάσης τάξεως,


Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής μας Συνέλευσης και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, που παρά τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας και του χώρου της Ναυτιλίας γενικότερα, είναι σημαντική.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ΠΕΠΕΝ συνεχίζει ανεξάρτητη και χωρίς «χρωματισμούς» να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των Ελλήνων Πλοιάρχων πάσης τάξεως, των Αξιωματικών και των Ναυτικών, για το καλό του κλάδου μας και της Ελληνικής Ναυτιλίας.


-Η ΠΕΠΕΝ είναι και θα συνεχίσει να είναι το επαγγελματικό σπίτι των Ελλήνων Πλοιάρχων πάσης τάξεως.
Οι διαδικασίες της Γενικής μας Συνέλευσης, όπως και οι προηγούμενες, αλλά και το μήνυμα που θα βγεί από αυτήν προς όλους, θα είναι αντάξιες του κλάδου μας, του ύφους ,του ήθους και του χαρακτήρα του Έλληνα Πλοίαρχου πάσης τάξεως.
Πρέπει, όλοι, να αντιληφθούν ότι οι Έλληνες Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί γέφυρας, επιτελούν ένα σπουδαίο και μεγάλο έργο. Είναι πάντα παρόντες και αποτελούν σταθερό και ακλόνητο πυλώνα της Ελληνικής Ναυτιλίας, η οποία με την σειρά της, αποτελεί τον αιμοδότη της Εθνικής μας Οικονομίας.
Οι συνάδελφοί μας είναι πάντα κοντά μας και με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τους, χαράζουμε μόνο μια πορεία : ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ.
Και μία μόνο ευχή, προτού προχωρήσουμε στις διαδικασίες, θέλω να απευθύνω στους χιλιάδες συναδέλφους μας που ταξιδεύουν σ’όλα τα μήκη και πλάτη της Γής. Σε όλες τις θάλασσες.
– Να έχουν πάντα καλά και ασφαλή ταξίδια και να επιστρέφουν υγιείς, κοντά στις οικογένειές τους, κοντά μας. Ο Άγιος Νικόλας να είναι μαζί τους και να τους προστατεύει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας ζητήσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν τη χρονιά που πέρασε στις θάλασσες του πλανήτη.
Θα έχουν μια θέση πάντα στις καρδιές μας.


ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ

Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ενώσεώς μας, η Διοίκηση θα σας ενημερώσει για τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και τον προγραμματισμό δράσης για τη χρονιά που διανύουμε, ζητώντας να τα εγκρίνετε με την ψήφο σας. Δεν θα σας κουράσω όμως, με την ανάγνωσή τους, τα έχετε ήδη στα χέρια σας.
Εμείς θέλουμε ν’ακούσουμε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, την κριτική σας (όποια και αν είναι αυτή) αρκεί να είναι καλοπροαίρετη και σύμφωνη με τις διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό μας και οι δημοκρατικοί κανόνες. Η Ένωσή μας, όπως όλοι άλλωστε γνωρίζετε, είναι ανοιχτή σ’όλους τους συναδέλφους, όλες τις ώρες και ημέρες του έτους.


Η επικοινωνία των συναδέλφων με την ΠΕΠΕΝ θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη. Με φυσική παρουσία ή μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί ο κάθε συνάδελφος να μας μεταφέρει τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του.
Η ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, έχει υψηλή επισκεψιμότητα και η συμμετοχή σας μας, δίνει δύναμη για τη συνεχή εξέλιξή της. Ζητάμε λοιπόν τη βοήθειά σας, τη συνεχή συμμετοχή σας, τα σχόλιά σας και βεβαίως τις προτάσεις σας.


Στο περιοδικό μας, την ΠΛΟΙΑΡΧΙΚΗ ΗΧΩ, γίνεται προσπάθεια ανανέωσής της συνεχώς. Νέες στήλες, νέα θέματα, νέες ιδέες μπαίνουν σε κάθε έκδοσή της. Για άλλη μια φορά, ζητάμε τη συμμετοχή όλων σας με άρθρα και φωτογραφίες κτλ. Είναι το περιοδικό όλων μας και ανάλογη πρέπει να είναι και η συμμετοχή μας.


Συνάδελφοι,

Σταθερή απασχόληση, δημόσια και δωρεάν ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, αξιοπρεπής απομαχία, κοινωνική καταξίωση και βεβαίως, ένα ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, είναι οι άξονες στους οποίους πάντα θα κινούμαστε και θα επιδιώκουμε αγωνιζόμενοι, με όλες μας τις δυνάμεις.


Συνάδελφοι,
Ένα είναι βέβαιο και σίγουρο, ότι οι καθημερινές τριβές με τα διάφορα προβλήματα, η παρακολούθηση της καθημερινότητας σ’όλους τους τομείς ( τόσο της ποντοπόρου Ναυτιλίας, όσο και της Ακτοπλοΐας) και όχι μόνο, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα, ποτέ δεν θα πάψουν να μας απασχολούν. Και πάντα, η παρέμβασή μας (όποτε και αν αυτή χρειασθεί) θα είναι άμεση.

Όπως ανέφερα στην αρχή του χαιρετισμού μου, τον Απολογισμό της χρονιάς που πέρασε τον έχετε ήδη στα χέρια σας. Έτσι λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάποια κύρια σημεία που ορίζουν την πορεία της Ένωσής μας και του κλάδου μας.


Αντί να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα (αλλά και την παραμονή των υπαρχόντων), δημιουργούνται πλείστα αντικίνητρα προκειμένου οι νέοι μας να μην ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα. Κάποιοι θέλουν να έχουν Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α’ στα πλοία, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη κλιμάκωση όλων των Αξιωματικών και Δοκίμων. Εδώ θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το μεγάλο κατόρθωμα της Ένωσής μας, να ανοίξει ο δρόμος για τους Έλληνες Αξιωματικούς και προς τις εξωκοινοτικές σημαίες για την απόκτηση προαγωγικής θαλάσσιας υπηρεσίας.


ΔΥΣΤΥΧΩΣ αυξήθηκε η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών, τη στιγμή που σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (η αντίστοιχη φορολογία) είναι μηδενική και οι ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών, καλύπτονται από τα αντίστοιχα κράτη που πραγματικά σέβονται τους ναυτικούς τους. Για το θέμα αυτό, δίνουμε το δικό μας αγώνα μαζί με την Π.Ν.Ο. ιδιαίτερα τώρα με την πρόσφατη ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό.


Βιώνουμε τη διάλυση του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Η απαράδεκτη εισφορά αλληλεγγύης (και μάλιστα προκαταβολικά) είναι για τον Έλληνα ναυτικό στο μέγιστο ποσοστό. Ανεξάρτητα με το χρονικό διάστημα που ο ναυτικός έχει εργαστεί και μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με όλους τους άλλους εργαζόμενους.
Ζητάμε πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ. Επαναφορά των παροχών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ προς τους Ναυτικούς και τις οικογένειές τους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) προκειμένου να σταματήσει η ταπεινωτική ταλαιπωρία των Ναυτικών από το Π.Ε.Δ.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ σαν αναγνώριση της προσφοράς μας, μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο εργασιακό περιβάλλον.


Η προσπάθεια ισοπέδωσης των συνταξιούχων ναυτικών είναι πρωτοφανής. Καμία άλλη ομάδα εργαζομένων δεν έχει πληγεί από τα οικονομικά μέτρα που μας έχουν επιβληθεί, σε τέτοιο βαθμό.
Επιθυμούμε να σταματήσει άμεσα το φαινόμενο της συστηματικής μη καταβολής δεδουλευμένων και να εξοφληθούν τάχιστα οι απλήρωτοι ναυτικοί μας. Από την πλευρά μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τακτοποίησης των δεδουλευμένων. Έχουν ξεκινήσει δε και οι σχετικές διαπραγματεύσεις για τις Σ.Σ.Ε. (Ακτοπλοϊας).

Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους, σε καθημερινή βάση, στα πειθαρχικά συμβούλια Α, Β, βαθμού και στο ΑΣΝΑ. Πρέπει να αλλάξουμε άμεσα την απαράδεκτη και απαρχαιωμένη νομοθεσία που βλέπει παντού, Μόνο Ευθύνη Πλοιάρχου.
Η κύρια προσπάθειά μας όμως έχει να κάνει και με τη Ναυτική Εκπαίδευση. Τόσο στις ΑΕΝ όσο και στο ΚΕΣΕΝ, τα προβλήματά είναι πολλά.
– Δεν είναι δυνατό να υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα (της εύρεσης πλοίου) για τα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών των ΑΕΝ. Ιδίως, οι γυναίκες συνάδελφοι, οι οποίες εμείς πιστεύουμε πως επάξια δικαιούνται ίσες ευκαιρίες με τους άντρες ναυτικούς, τις οποίες δυστυχώς η Ελληνική Πολιτεία δεν τους προσφέρει, παρά την πρόταση της ΠΕΠΕΝ για επαναφορά της ποσόστωσης εισαγωγής γυναικών στις ΑΕΝ, σύμφωνα με την πραγματική απορρόφησή τους.


– Δεν είναι λογικό να λέμε, πως είναι λίγοι αυτοί που εισάγονται κάθε χρόνο από τη στιγμή που δεν τους δίνεται η ευκαιρία για τα απαραίτητα εκπαιδευτικά τους ταξίδια και την πρακτική τους εξάσκηση, ζωτικά στοιχεία για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών τους σπουδών.
Οι ΑΕΝ, λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις και λιγότερους Ναυτοδιδάσκαλους. Θεωρούμε επιβεβλημένο και απαραίτητο να παρέχεται σίτιση και στέγαση στους σπουδαστές, καθώς και φοιτητικό εκπτωτικό πάσο για τις συγκοινωνίες, όπως παρέχεται και στους σπουδαστές άλλων ιδρυμάτων. Δεν μπορεί ένα ανώτερο ίδρυμα να ευεργετείται με τα παραπάνω και όχι η γειτονική ΑΕΝ.


Δεν δεχόμαστε αυτή την αρνητική διάκριση. Αυτή η υποβάθμιση, δεν μας αξίζει. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας, το μέλλον της Ελλάδας μας.
Οι Αξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΕΝ, έχουν ταξιδέψει το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως. Αυτές οι ΑΕΝ, που επανδρώνονται με αξιόλογους και φιλότιμους Ναυτοδιδάσκαλους (που δίνουν γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά μας), προσφέρουν τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία.
Πρέπει όμως κι εμείς (ο καθένας από το πόστο του) να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά. Τους Δόκιμους Πλοιάρχους, στα πρώτα τους βήματα. Να τους κάνουμε ν’ αγαπήσουν το επάγγελμά μας και να σταδιοδρομήσουν σε αυτό. Έχουμε ηθική αλλά και επαγγελματική υποχρέωση απέναντι στους αυριανούς συναδέλφους μας.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι την επίτευξη του τελικού μας στόχου, που είναι η αναγνώριση των ΑΕΝ, σαν ισότιμες με τα Ανώτερα Ιδρύματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Διπλώματoς, αυτό να αναγνωρίζεται ισότιμο με ΑΤΕΙ.
Θα είμαστε υπέρμαχοι της προσπάθειας, προκειμένου να προχωρήσει ο εξοπλισμός των ΑΕΝ, με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σημερινών υπερσύγχρονων πλοίων, αλλά και της Ναυτιλίας γενικότερα.


Να συμπληρωθούν τα κενά σε διδακτικό προσωπικό από ικανούς μόνιμους συναδέλφους Ναυτοδιδάσκαλους, σωστά αμειβόμενους και όχι με το απαράδεκτο καθεστώς των ωρομισθίων. Είμαστε μαζί, με τους Ναυτοδιδάσκαλους των AEN-ΚΕΣΕΝ-ΡΗ-ΡΕ-ΣΩΣΤΙΚΩΝ στον αγώνα τους προκειμένου να μην υποβαθμιστούν κι άλλο οι μισθοί τους.


Οι ΑΕΝ καθώς και το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων είναι απαραίτητο να διατηρήσουν το ναυτικό χαρακτήρα τους, με καθηγητές και Διευθυντές Σπουδών Πλοιάρχους.
Να αποκατασταθούν οι ζημιές στα κτίρια και στις υποδομές των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ. Έτσι ώστε το ΚΕΣΕΝ και οι ΑΕΝ να αποκτήσουν το κύρος και την αξία που τους αρμόζει και δικαιούνται να έχουν. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι εκτενέστατες επισκευές και ανακαίνιση, έγιναν ήδη στο ΚΕΣΕΝ και σε κάποιες ΑΕΝ, με δωρεές της ΕΕΕ και του Ευγενίδειου Ιδρύματος. Επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε και τη δωρεά της ΕΕΕ του συστήματος ECDIS με το πρόγραμμα του στην Ένωσή μας και γι’αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. Έχουν ήδη γίνει σεμινάρια σε Πλοιάρχους και Αξιωματικούς της ακτοπλοΐας.


Θέλω επίσης να αναφερθώ στη συνεργασία της Ένωσής μας με τα Κολλέγια ALBA και BCA. Τα οποία, προσφέρουν υποτροφίες για τα μέλη της Ένωσής μας. Σε αντίθεση με τα Ελληνικά Δημόσια Ιδρύματα, τα προαναφερόμενα Κολλέγια, αναγνωρίζουν τις γνώσεις και την ποιότητα του Έλληνα Πλοιάρχου συμπεριλαμβάνοντας τους, στα υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά που προσφέρουν.Τους ευχαριστούμε.


Ας κάνουν η Πολιτεία και οι ενδιαφερόμενοι, αυτό που πρέπει. Το αυτονόητο. Να απορροφούνται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και να συμπεριληφθούν οι ΑΕΝ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ΠΕΠΕΝ, είναι ένα ανοικτό σωματείο για όλους τους συναδέλφους, όλες τις ώρες, τις ημέρες, όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει συνάδελφος, είτε από τη στεριά, είτε από πλοίο, που δεν κατάφερε άμεσα να επικοινωνήσει με κάποιον από εμάς για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν τον απασχολεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, να συζητάμε και μαζί να αντιμετωπίζουμε τα κοινά προβλήματα.

Ο αντικειμενικός στόχος μας είναι, να είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή που θα μας χρειασθείτε. Το να βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας ή σπουδών (συνέχεια), για δημιουργία εντυπώσεων, δεν το επιδιώκουμε και ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ από εμάς.
Είμαστε όμως εκεί, οποτεδήποτε χρειασθεί και έτσι θα συνεχίσουμε. Εμείς, είμαστε υπερήφανοι γιατί αναφερόμαστε Μόνο και Αποκλειστικά στους Συναδέλφους μας.
Η αναγνώριση των προσπαθειών της Ένωσής μας, για προαγωγή της θέσης του Πλοιάρχου πάσης τάξεως, αλλά και προσφορά στο γενικότερο ναυτιλιακό και όχι μόνο χώρο, αναγνωρίζεται καθημερινά από τους διάφορους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, έχοντας όλες αυτές τις δραστηριότητες. Σαν επιστέγασμα (όλων βεβαίως) θεωρούμε τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΜOU), μια κίνηση πρωτοποριακή.
Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ένωσή μας έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το PROPELLER CLUB (AMVER) καθώς και με το βραβείο «ΕΥΚΡΑΝΤΗ» από το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ για την γενική προσφορά της στο χώρο της Ναυτιλίας. Ενώ παλαιότερα, είχε βραβευτεί με το βραβείο «Γρηγόρης Ξενόπουλος» από την Ένωση Λογοτεχνών για τον ίδιο λόγο και όχι μόνο.


Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις βραβεύσεις που κάνει η ΠΕΠΕΝ. Ξέχωρα από τις βραβεύσεις στα παιδιά των συναδέλφων που αρίστευσαν στις εξετάσεις από τα Λύκεια στα ΑΕΙ, συνεχίσαμε και το θεσμό των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε.
Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις υποτροφίες που η Ένωσή μας προσέφερε, εδόθη υποτροφία και από το κολλέγιο BCA σε παιδί συναδέλφου μας. Πραγματικά νοιώθουμε υπερήφανοι γι’αυτό και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον.


Συνάδελφοι,
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια. Έτσι ώστε όλοι μαζί να έχουμε τον κλάδο και την Ένωσή μας στην θέση που της αξίζει, τόσο στη Ναυτιλία μας όσο και στη χώρα μας.
Να φροντίσουμε να φέρουμε κι άλλους συναδέλφους στην Ένωσή μας που για κάποιο λόγο είναι μακριά μας. Σταθείτε δίπλα στην Ένωσή μας, βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το έργο μας. Η δική σας παρουσία είναι βασικό μας όπλο για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες των καιρών, ιδιαίτερα τώρα που καταλύονται θεσμοί, δικαιώματα, κατακτήσεις δεκαετιών, είναι η κρίσιμη στιγμή που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
7
Αν εσείς δεν συμμετέχετε στα κοινά, αν δεν είστε κοντά μας για να μας στηρίζετε, να μας συμβουλεύετε και να συναποφασίζουμε για τις κινήσεις μας, τότε ενδεχομένως δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το κοινό καλό του κλάδου και της Ναυτιλίας μας γενικότερα.
Στην πορεία που ακολουθούμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον,υπάρχει μόνο μια κατεύθυνση ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ.
ΖΗΤΩ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις