Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, 05:18

«Ναι» υπό όρους στην πώληση ΟΛΠ στην CoscoΔύο δεσμεύσεις που συνδέονται με τα τιμολόγια ανέλαβε η Cosco προκειμένου να λάβει τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τι προβλέπει η απόφαση.

Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά του ΟΛΠ αλλά υπό προϋποθέσεις που συνδέονται με τα τιμολόγια που επιβάλλει στους χρήστες του λιμανιού, εξασφάλισαν οι Κινέζοι της Cosco.

Στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται επίκληση όρων της σύμβασης παραχώρησης, αλλά και σε παραχωρήσεις στις οποίες προχώρησε η Cosco ώστε να λάβει το πράσινο φως για την εξαγορά του OΛΠ.

Όπως επισημαίνεται, στη σύμβαση παραχώρησης υπάρχουν όροι με βάση τους οποίους επιβάλλονται «δεσμεύσεις στον ΟΛΠ προκειμένου να διασφαλιστεί στους χρήστες του λιμένα η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις υποδομές του – γεγονός που περιορίζει ουσιωδώς τόσο τα κίνητρα, όσο και τη δυνατότητα της νέας οντότητας να εμποδίσει τη λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού (ιδίως μέσω της μη εύλογης αύξησης των τιμολογίων χρέωσης ή και τη διακριτική μεταχείριση πελατών)».

Για να εξασφαλίσει τη θετική γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Cosco "πρότεινε να αναλάβει επιπλέον και τις εξής δεσμεύσεις προς περαιτέρω αποσαφήνιση της θέσης της".

Πρώτον, να άρει τους όρους αποκλειστικότητας και να απέχει στο μέλλον από τη σύναψη ή επιβολή όρων αποκλειστικότητας στην αγορά παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εγχώριου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων.

Δεύτερον, να διατηρήσει τα σημερινά ισχύοντα τιμολόγια της OΛΠ Α.Ε. για υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εγχωρίου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων που θα παρασχεθούν στον προβλήτα Ι από την OΛΠ Α.Ε. μέχρι την 31.12.2017, με δυνατότητα αναγγελίας τυχόν αυξήσεων και προ του 2ου 6μήνου 2017.

Κατά την Επιτροπή Ανταγωνισμού «οι δύο πρόσθετες δεσμεύσεις είναι πρόσφορες, κατά την κρίση των μελών της Επιτροπής, να άρουν τις όποιες ανησυχίες προαναφέρθηκαν».
Με βάση τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και OΛΠ για τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών ισχύουν σειρά κανόνων μεταξύ των οποίων οι εξής:

α) Τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών για τη χρήση του Σταθμού Οχηματαγωγών αυξάνονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του αρμόδιου φορέα του Δημοσίου.

β) Τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών για κάθε υπηρεσία που παρέχεται χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός (ενδολιμενικός, διαλιμενικός, περιφερειακός ή διεθνής) πρέπει να καθορίζονται με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις και θα προσδιορίζονται σε συνάρτηση με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δε αναπροσαρμογή τους δεν μπορεί να γίνεται συχνότερα από μία φορά ετησίως.

γ) Κατά τον καθορισμό των τελών για οποιεσδήποτε υπηρεσίες όπου υπάρχει ανταγωνισμός (ενδολιμενικός, διαλιμενικός, περιφερειακός ή διεθνής) η OΛΠ θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανταγωνιστική λειτουργία του λιμένα και όλων των σχετικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας στο λιμένα και τη συνολική επικερδή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αντίστοιχες είναι και οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης για τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών.
www.euro2day.gr

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις