Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 12:47

Προκήρυξη για την πλήρωση αορίστου χρόνου, με επιλογή, εννέα (9) ναυτικών στην Διώρυγα ΚορίνθουΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 88 Αθήνα

Ταχ. Κώδικας : 114 72 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Παρασκευουλάκου

Τηλέφωνο : 210 363 2185

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» (Υπουργείο Οικονομικών)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ

 

Έχοντας υπόψη :

 

  1. Τις Διατάξεις:

α) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/ 1994 περί «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,

β) τις διατάξεις του άρθρου 97 του ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014)όπως ισχύουν,

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις