Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, 01:45

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012 ΜΙΝΟΑΝ LinesΑνασκόπηση οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2012

    • Μείωση Ζημιών στα Καθαρά Αποτελέσματα

 

  • Τήρηση του Προγράμματος Αποπληρωμής των Δανειακών Υποχρεώσεων

 

  • Αύξηση των Μεριδίων Αγοράς σε όλες τις Κατηγορίες Μεταφορικού Έργου στις Γραμμές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Σημαντικά γεγονότα κατά τη περίοδο 1/1 – 30/9/2012 – Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2012, η ελληνική οικονομία συνέχισε να βυθίζεται σε βαθιά ύφεση χωρίς ενδείξεις ανάκαμψης. Η κλιμάκωση της κρίσης χρέους σε συνάρτηση με την στασιμότητα που επικρατεί στον τομέα της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος έχουν προκαλέσει την αρνητική αναθεώρηση όλων των προβλέψεων ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα και την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η επιδείνωση της ανεργίας (24,4% τον Αύγουστο) σε συνδυασμό με τη νέα σειρά μέτρων λιτότητας, όξυναν ακόμα περισσότερο την ύφεση η οποία κυμάνθηκε σε -7,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους (στοιχεία σύμφωνα με την EUROSTAT).

Οι παραπάνω εξελίξεις και η σταθεροποίηση του κόστους των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα είχαν αρνητικό αντίκτυπο, όπως ήταν αναμενόμενο, στις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας. Παρόλο που το τρίτο τρίμηνο του έτους αποτελεί παραδοσιακά το πλέον ανταγωνιστικό όσον αφορά την βελτίωση του κύκλου εργασιών των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην χώρα αποτέλεσε επιβραδυντικό παράγοντα.

Η Εταιρεία, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει πολιτική μείωσης των λειτουργικών της δαπανών, αφού αξιολόγησε την κατάσταση στο κλάδο, προχώρησε και το 2012 σε σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση για μη δραστηριοποίηση στη γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία» από 1/4/2012 η Εταιρεία προχώρησε στα μέσα Ιουλίου στη ναύλωση των πλοίων Ολυμπία Παλάς και Ευρώπη Παλάς στην εταιρεία Compagnia Italiana di Navigazione (C.I.N). Τα αποτελέσματα της ναύλωσης δείχνουν ήδη θετικά και εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σταδιακά τόσο τις ταμειακές ροές όσο και το οικονομικό αποτέλεσμά της.

Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν βοηθήσει σημαντικά να ξεπεραστούν οι δυσκολίες των τελευταίων ετών και ταυτόχρονα η Εταιρεία να είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 121,33 εκατ. €, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) σε -1,73 εκατ. €. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε -19,94 εκατ. €.

Κίνηση

Η Εταιρεία στη γραμμή «Πάτρα – Αγκώνα» κατά το εννεάμηνο του 2012 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλά μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μετέφερε 269 χιλ. επιβάτες, 68 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 51 χιλ. φορτηγά οχήματα ενώ πραγματοποιώντας το 45,4% των συνολικών ταξιδιών διακίνησε το 46,9% των επιβατών, το 46,1% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 53,2% των φορτηγών αυτοκινήτων.

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που κατέχει στην εν λόγω γραμμή και αύξησε κατά ένα σημαντικό ποσοστό το μερίδιο αγοράς σε όλες τις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν 565 χιλ. επιβάτες, 69 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 36 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της Εταιρείας παρέμειναν υψηλά σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης και διαμορφώθηκαν σε 65,3% στους επιβάτες, 61,2% στα Ι.Χ. οχήματα και 44,8% φορτηγά.

Ηράκλειο, 28 Νοεμβρίου 2012

Για την Minoan Lines

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις