Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, 12:33

περικοπες

 
 

Νέες περικοπές στους μισθούς των ναυτικών κατά ενάμισι τοις εκατό (1,5%) από 01/01/2018

Σύμφωνα με τον Ν.4472/2017 κεφάλαιο ΣΤ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και παράγραφο 2 του άρθρου 69, η παρ.3 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 στην οποία αναφερόταν ότι << ο φόρος που παρακρατείτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμιση τοις εκατό  (1,5%) κατά την παρακράτηση του>> καταργείται. Η κατάργηση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του Ν.4472/2017, ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα διαπιστωθεί μια μικρή μείωση στις καθαρές