Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 06:04

πλοιγος

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΟΗΓΩΝ

Οι εξετάσεις για την πρόσληψη Πλοηγών για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Σύρου, πραγματοποιήθηκαν από τις 20 έως τις 24 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε πως οι εξετάσεις είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στις 20/12/2016 αλλά ακυρώθηκαν στις 6/2/2017 με υπουργική απόφαση, λόγω συγγένειας του Προέδρου της επιτροπής με επιλαχόντα. Από την επανάληψη των εξετάσεων ο Καπετάν Φώτης Λαμπρινός, τον οποίο γνωρίσαμε στο αφιέρωμα μας στο "ΝΕΑΡΧΟΣ", αναδείχθηκε πρώτος, καταλαμβάνοντας τη θέση του Πλοηγού για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Να τονίσουμε πως ο Cpt Φώτης είχε επιτύχει και στις ακυρωθείσες εξετάσεις,