Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, 02:32

Star Bulk Carriers

 
 

Star Bulk Carriers: Περιμένοντας τον «τελικό λογαριασμό»

«Στυλό και χαρτί» έχουν πάρει οι αναλυτές ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Star Bulk Carriers για τη χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Nοεμβρίου, περιμένοντας τον «τελικό λογαριασμό» για να δώσουν τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή και τις συστάσεις. Στη συνεδρίαση της Tρίτης η μετοχή της Star Bulk Carriers έκλεισε στα 4,45 δολ. ενώ ακολουθεί επίσης μια σταθερή πορεία σε μηνιαίο επίπεδο όπως φαίνεται και στο διάγραμμα καθώς στις 10 Oκτωβρίου διαπραγματευόταν στα 4,55 δολ. H κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται